2017-07-10
Časový plán 2017
13:00 - AVT
13:50 - WildWest
14:40 - SemTam
15:50 - Nezmaři
17:00 - Fíci
18:10 - Berušky
19:20 - Míša Leicht & Forehand
20:30 - Marien
21:40 - Wabi Daněk

Časový plan je pouze orientační a může se změnit.
2017-04-01
Program 2017
Lichnice_Letak_2017
2016-07-14
Časový plán
13:00 - F3
13:30 - Wyrton
14:40 - Přelet-MS
15:50 - Pouta
17:00 - Jarret
18:10 - Epy-de-mie
19:20 - COP
20:30 - Samson
21:40 - Vokobere

časy jsou pouze orientační
2016-02-28
Program 2016
Lichnice_Letak_A6_2016.indd
2015-07-03
Návštěvní řád festivalu
1. Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných závazných předpisů.
2. V areálu je přítomna zdravotnice i hasič, obracejte se na ně v případě nouze, nebo na jakéhokoli pořadatele (růžová páska na ruce).
3. Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu na prostranstvích souvisejících s činností festivalu.
4. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením návštěvního řádu nenese organizátor akce odpovědnost.
5. Identifikační pásek noste trvale na viditelném místě, průběžně bude předmětem kontroly. Je platný pouze se vstupenkou.
6. Organizátoři si vymezují právo na vyloučení návštěvníka v případě porušení návštěvního řádu, a to bez náhrady vstupného.
7. Odpadky odkládejte výhradně do odpadkových nádob. Neuposlechnutí je hrubým porušením řádu.
8. Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk stresující. Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen.
9. Pro parkování vozidel využívejte pouze vyznačené plochy. Výjimku mají pouze účinkující a zásobování.
10. Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde než v určených WC.
11. Vstupujte do areálu jen v místech k tomu určených.
12. Za odložené věci organizátoři neručí.
13. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
14. Není povoleno vnášet ani používat zbraně, pyrotechnika, omamné nebo toxické látky, nebo jiné nebezpečné předměty.
15. Na území celého areálu je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm.
16. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci.
17. ZTP a ZTP/P se s jakoukoli žádostí o pomoc může obrátit na nejbližšího pořadatele.
Partneři festivalu
Mesto Tremošnice Pardubický Mikroregion Železné hory
Mediální partneři